Min metod

Du är välkommen själv eller tillsammans med en partner.

Jag vill att  din upplevelse tillsammans med mig ska präglas av öppenhet och förståelse, och att du med min hjälp ska forma ditt liv så att det känns meningsfullt för dig. Jag har kunskap att vägleda dig mot de mål du sätter upp. Jag håller mig uppdaterad i de tekniker som enligt forskningen ger bäst resultat för olika problemområden. Du är den som bäst vet vad som verkligen är hjälpsamt för dig och den som har möjlighet att arbeta mot den förändring du vill åstadkomma.

Jag har en vana i att arbeta med problematik som tar sig utryck i oro/ångest, stress, depressioner, livskriser och trauman. Även relationsproblem är jag väl insatt i.

Längden på terapin är beroeende av de mål du vill nå, hur beredd du är på att utmana dig själv och hur långvariga dina problem varit. Du är välkommen att diskutera dessa frågor vid ett första möte, varefter vi tar ställning till om/hur vi ska pröva att gå vidare. Vi utvärderar vår kontakt regelbundet så att vi ser att terapin hjälper dig med det du önskat.

I regel träffas vi en gång/ vecka under den första tiden, för att sedan eventuellt glesa ut kontakten. För par brukar regeln vara att ses mer sällan, var 14 dag eller glesare.

Anita af Ekenstam

Besöksadress 
Anita af Ekenstam
s:t Paulsgatan 33 B
Stockholm

Mob: 073 98 98 904

E-post: anitaafekenstam@gmail.com

Skicka meddelande