Min kompetens

Jag arbetar framför allt med kognitiva och beteendeterapeutiska metoder, KBT, och är legitimerad psykoterapeut i den metoden. Min grundutbildning är socionomexamen och efter den har jag erfarenhet från arbete med missbruk (10 år) och psykiatri (15 år). Sedan 2002 har jag arbetat som Psykoterapeut och handledare privat. Jag har under denna tid arbetat tillsammans med en grupp psykoterapeuter som jag delar lokal med.  Du kan läsa om oss i Lokaldelen.se. Vi samarbetar i kompetensutvecklingsfrågor och har tillsammans en mycket bred kompetens i frågor som rör psykoterapi.  

Förutom min utbildning i KBT, har jag även psykoterapiutbildning steg-1 i psykodynamisk terapi, en systemisk familjeterapi utbildning och är certifierad i EMDR (Eye Movment  Desenzitisation and Reprocessing) vilket är en evidensbaserad metod för att arbeta med trauma. Jag har handledar-och lärarutbildning, 45 HP.

Jag använder mig mycket av tekniker inom  MI (motiverande samtal) och ACT (Acceptens and Comittment Therapy) , och kombinerar det med vissa tankesätt inom Ego State therapy och  Selfcompassion therapy.

Jag är medlem i sfKBT ( Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade metoder) samt BTF (Beteendeterapeutiska föreningen).

Föreningen EMDR (Eye Movment  Desensitization  and Reprocessing), samt SSR ( Svenska Socionomers Riksförbund)

Jag kan vid behov ge referenser i Stockholms kommun, privata vårdgivare, Vårdcentraler, Linköpings Universitet och av kollegor.

Anita af Ekenstam

Besöksadress 
Anita af Ekenstam
s:t Paulsgatan 33 B
Stockholm

Mob: 073 98 98 904

E-post: anitaafekenstam@gmail.com

Skicka meddelande