Handledning och utbildning

Mitt sätt att handleda är strukturerat och målinriktat i enlighet med kognitiv psykoterapitradition, där jag förmedlar tekniker inom KBT –fältet. Jag har kunskaper i Motiverande Intervju (MI) och i ACT.

Jag har i vissa fall arbetat i akvariemodellsform, Reflekterande Team, dvs med ett initialt fokus på dagens frågeställning och den personal som ber om hjälp med ett ärende och i nästa steg tagit in gruppens reflektioner. Jag driver processen vidare till förslag på lämpliga interventioner att pröva i verkligheten till kommande handledningstillfälle, då ärendet följs upp. Jag är självklart öppen för att söka en anpassning till gruppens förslag och enskilda behov inom ramen för min kompetens.

I mina uppdrag som handledare, görs varje termin en muntlig och en skriftlig (anonym) utvärdering som ligger till grund för en övergripande målsättning för kommande termin.

Jag har handlett i Stockholms kommun och inom Stockholms läns landsting i olika verksamheter sedan 2004.  Jag handleder terapeuter som har steg-1- utbildning samt kuratorer på vårdcentral.

Jag undervisar i verksamheter i Landstinget samt på steg-ett utbildningen på Linköpings Universitet.

Anita af Ekenstam

Besöksadress 
Anita af Ekenstam
s:t Paulsgatan 33 B
Stockholm

Mob: 073 98 98 904

E-post: anitaafekenstam@gmail.com

Skicka meddelande